Anadolu Apart - KÜTAHYA

Anadolu Apart - İK Politikamız

Online Kayıt

İnsan Kaynakları Politikası

Katılıma değer veren ve dinlemeye açık bir yönetim anlayışı;

• Merkezi yönetim anlayışından uzak, esnek ve fikir özgürlüğünü teşvik eden bir yapı;

• Eğitim ve gelişimin önemsendiği ve teşvik edildiği bir çalışma sistemi;

• Herkesin kendini değerli hissettiği bir ortam;

• Ödüllendirilen katma değer.

 

Kendine güvenen, ne istediğini bilen, kararlı, gelişime açık, hedefleri olan, kendine ve diğer insanlara saygı duyan doğru kişileri kurumumuza kazandırmak, etkililik sistemleri ile üstün başarı gösterenleri ortaya çıkarmak, artı değer katanları ödüllendirmek, kariyer planları ile başarıyı desteklemek, eğitim ve gelişimi çalışma sisteminin ayrılmaz bir parçası olarak devam ettirmek ve çalışanlarımıza bir ‘kıymet’olma duygusunu hissettirerek çalışan memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak , İnsan Kaynakları  politikamızın özünü oluşturmaktadır.

 

İnsan Kaynakları Misyonu :
Bölgede sektöründe lider olan Anadolu Apartlar, çalışanlarının potansiyellerini ortaya çıkaracakları katılımcı bir çalışma ortamı tesis eder, gelişimlerini destekler ve teşvik eder. İnsan Kaynakları yönetiminin misyonu, Anadolu Apartların iletişim alanında uzmanlaşmış profesyoneller ve bu alanda uzmanlaşmak isteyenler tarafından en çok tercih edilen kurum olmasını sağlamaktır.


İnsan Kaynakları Vizyonu :
Müşteri memnuniyetine odaklı, katılımcı, topluma karşı sorumlu, kültürlere ve etik değerlere karşı saygılı, kazanmak kadar kaybetmeyi de bilen, kendi gelişimine önem veren, kendi kendini motive eden, performansını kendi yöneten, insana değer veren çalışanlarımızın etkililiğini, katılımını ve kararlılığını arttırarak çalışan memnuniyetimizi en üst düzeyde tutmak ve eğitim sektöründe en çok tercih edilen şirket konumunu korumayı sağlamaktır.